Menu Đóng

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: “SỐNG HẢO TÂM, CHẾT HÀO PHÓNG”!

💝 Khuynh hướng sống của người từ tâm là luôn muốn cho đi. Họ sống trước tiên là vì mọi người trước khi vì mình.

🌹 Người có trách nhiệm với gia đình cũng thế.
Họ làm việc cần cù, chăm chỉ sớm hôm để mang đồng tiền về chăm sóc cho gia đình, lo toan mọi vấn đề trong hiện tại và cho cả tương lai.
Họ còn trù bị cả việc chẳng may không còn làm ra thu nhập được nữa, cũng quyết không trở thành gánh nặng cho người thân.

Họ thấy cần PHẢI CÓ một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ, để:
❤ Được sống “HẢO TÂM” với đồng bào của họ trên nguyên lý của bảo hiểm “CHIA SẺ của SỐ ĐÔNG MAY MẮN cho SỐ ÍT CHẲNG MAY GẶP RỦI RO”.
❤ “HÀO PHÓNG” khi “ra đi” chẳng mang theo gì, mà tất cả để lại thế gian cho những người thương yêu và nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ? LÝ DO THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TƯ VẤN MIỄN PHÍ